O PROJEKCIE

​Kluczowym celem projektu jest ukazanie dziedzictwa kultury europejskiej i światowej jako możliwej odpowiedzi na kluczowe pytanie egzystencjalnie człowieka, jakim jest pytanie o szczęście. Wybrane zostały dwa obszary kultury, a mianowicie sztuka i filozofia. Oba te obszary, z jednej strony są odzwierciedleniem przez obraz i myśl poszukiwań człowieka, a z drugiej strony kształtowały poglądy człowieka na temat szczęścia.

 

Celem projektu jest prześledzenie poszczególnych epok ukazując związki pomiędzy rozumieniem człowieka i jego dróg do szczęścia zawartych w myśli filozoficznej a sposobem ich wyrazu za pomocą sztuki. Każda epoka miała swój kanon piękna (szczęścia), czyli zbiór wzorców i reguł, które obowiązywały w danej epoce na określonym obszarze np. w odniesieniu do postaci ludzkiej. Ten swoisty ideał piękna odzwierciedlał doskonałość ciała i duszy. Kanon zmieniał się w zależności od uwarunkowań historycznych i od tego, w jakiej roli widziano człowieka. Projekt pozwoli odbiorcom z jednej strony odkryć całe bogactwo odpowiedzi na pytanie jak być szczęśliwym, które powstałe na przestrzeni wieków, a z drugiej strony ukaże bogactwo dzieł sztuki (malarstwo, architektura, rzeźba), które zawsze wyrażały dwa podstawowe stany naszej egzystencji: szczęścia i nieszczęścia.

 

Cel projektu jest nie tylko teoretyczny (zdobycie wiedzy z zakresu filozofii i sztuki oraz architektury), ale ma doprowadzić do własnych przemyśleń i odpowiedzi na pytanie, jak dzisiaj można być szczęśliwym, także poprzez kontakt z działami kultury.

LEGENDA

Materiał zaprezentowany jest poprzez:

1) wykład z filozofii prof. uczelni dr hab. Macieja Bały;

2)  preznetację z zakresu sztuki przygotowany przez mgr Małgosię Gaffke;

3) zaprponowany tekst lektury uzupełnijącej.

O NAS

 

Maciej Bała - prof. uczelni dr hab., pracownik badawczo-dydaktyczny UKSW, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor ponad 100 publikacji, jest absolwentem kierunku filozofia w Instytucie Katolickim w Paryżu, Sorbony we Francji oraz KUL (mgr teologii, mgr filozofii, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii).

Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w UKSW w katedrze Filozofii Kultury i Religii, kierował i był wykonawcą w kilku grantach naukowych (NCN i MNiSW), dydaktycznych (NCBR: np. Forum Logicum, zajęcia z filozofii dla szkół średnich) i ogólnouczelnianych (NCBR).

 

W ramach Fundacji Rozwoju UKSW zrealizował grant z NCK: program „Kultura – Interwencje 2019”, Sztuka i filozofia. Warsztaty,166/2019/KI. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką filozofii (np. wykłady on line na: http://maciejbala.pl/wyklady-audio/), autor podręczników do filozofii (Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, I nadziwić się nie mogę, Filozofia w ćwiczeniach).

 

Twórca Akademii Młodego Filozofa, autor audycji radiowych (Radio Plus - Listy z Biblii: http://maciejbala.pl/listy-z-biblii/), autor scenariuszy teatralnych (Dialogi Jerozolimskie, Zło na ławie oskarżonych - http://maciejbala.pl/?p=404), autor e-booków (http://maciejbala.pl/ebooki/), członek Société Francophone de Philosophie de la Religion, Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Filozofii. Alpinista.

 Małgosia Gaffke - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (wydział zarządzania), mgr zarządzania  i marketingu, SSW w Sopocie architektura wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, mgr sztuki.

 

Uczestniczyła w 3 wystawach artystycznych, wystawiając swoje prace: 1) Inspiracje”, Sopot 16 października 2014 (jedna  praca: olej/płótno); 2) „Mono+ Florencja 1809” Sopot 24 kwietnia 2015 (jedna praca: olej/płótno); 3)„Kobiety Świata”, Sopot 14 lutego 2017 (dwie prace: ołówek/papier i akryl/ deska).

 

Brała udział w dwóch aukcjach charytatywnych na rzecz dzieci chorych na białaczkę, podczas których zostały sprzedane moje prace: 1) praca na postawie pracy Claude Moneta „Skały w Etretat” (pastel sucha/płótno) 2) grafika komputerowa (Mariacka), wygrała konkurs na przygotowywanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej gminy Władysławowo, z szczególnym uwzględnieniem tzw. małej architektury „Władysławowo od nowa” organizowany przez Gminę Władysławowo we współpracy z ASP w Gdańsku.

 

Jest autorką cyklu grafik w tuszu (około 100) – grafiki przedstawiają architekturę, kilkunastu grafik w tuszu (architektura Warszawy i okolic) w ramach prywatnych zamówień, autorka ilustracji i projektu okładek do książek. Uprawia malarstwo sztalugowe (rysunek piórkiem, ołówek, suchy, mokry pastel, olej, tusz, węgiel). W ramach Fundacji Rozwoju UKSW zrealizowała grant z NCK: program „Kultura – Interwencje 2019”, Sztuka i filozofia.

unnamed (1).jpg

GALERIA 

dreamstime_xs_27793770
dreamstime_xs_161864330
dreamstime_xs_77015534
dreamstime_s_128262931
dreamstime_s_37958380
dreamstime_xs_65783004
dreamstime_xs_164953413
dreamstime_xs_25406528
dreamstime_xs_69102914
dreamstime_xs_77015534
dreamstime_s_11172236
dreamstime_xs_52161032
IMG_9417_edited
dreamstime_xs_121427906
  • Facebook

CONTACT

Fundacja Rozwoju UKSW
ul. Dewajtis 5 01-815 Warszawa
  • Facebook
  • Instagram