O projekcie

Kluczowym celem projektu jest ukazanie dziedzictwa kultury europejskiej i światowej jako możliwej odpowiedzi na kluczowe pytanie egzystencjalnie człowieka, jakim jest pytanie o szczęście. Wybrane zostały dwa obszary kultury, a mianowicie sztuka i filozofia. Oba te obszary, z jednej strony są odzwierciedleniem przez obraz i myśl poszukiwań człowieka, a z drugiej strony kształtowały poglądy człowieka na temat szczęścia.

 

Celem projektu jest prześledzenie poszczególnych epok ukazując związki pomiędzy rozumieniem człowieka i jego dróg do szczęścia zawartych w myśli filozoficznej a sposobem ich wyrazu za pomocą sztuki. Każda epoka miała swój kanon piękna (szczęścia), czyli zbiór wzorców i reguł, które obowiązywały w danej epoce na określonym obszarze np. w odniesieniu do postaci ludzkiej. Ten swoisty ideał piękna odzwierciedlał doskonałość ciała i duszy. Kanon zmieniał się w zależności od uwarunkowań historycznych i od tego, w jakiej roli widziano człowieka. Projekt pozwoli odbiorcom z jednej strony odkryć całe bogactwo odpowiedzi na pytanie jak być szczęśliwym powstałych na przestrzeni wieków, a z drugiej strony ukaże bogactwo dzieł sztuki (malarstwo, architektura, rzeźba), które zawsze wyrażały dwa podstawowe stany naszej egzystencji: szczęścia i nieszczęścia.

 

Cel projektu jest nie tylko teoretyczny (zdobycie wiedzy z zakresu filozofii i sztuki oraz architektury), ale ma doprowadzić do własnych przemyśleń i odpowiedzi na pytanie, jak dzisiaj można być szczęśliwym, także poprzez kontakt z działami kultury.

© 2020 by Sztuka Szczęścia. Proudly created with Wix.com